www.kahuna.cz

Technika


Základní informace:

Přirozená chůze s pohybem paží, tato aktivita je podobná klasickému lyžování. Křížová koordinace během chůze spojená s odrážením holemi. Během pohybu rukou může být vyvíjen tlak na řemínek a hole. Nordic Walking je nejefektivnější při co největším rozsahu paží při odrážení. Regulování intenzity spočívá v pohybu rukou a síle odrážení holemi, nikoliv v rychlosti chůze.

Co je důležité:

Pevné uchycení hole na ruce řemínkem.
Normální chůze volně otevřené ruce a hole podél těla, ruce se při chůzi volně pohybují. Jděte pomalu, ale prodlužujte kroky a pohyby rukou. Trup by se měl při chůzi mírně vychýlit dopředu (jako chůze proti větru), tělo držte vzpřímené, boky otáčejte směrem dopředu, během pohybu ruky musí být hůl pevně sevřená, když je ruka s holí zcela vzadu, je třeba stisk uvolnit a dlaň rozevřít. Paže jsou velice blízko těla. Odrážejte se holemi silou.

Zdravotní technika:

Technika není složitá a je snadná na naučení i pro začátečníky. Fyzická náročnost také není nijak vysoká, tepová frekvence se příliš nezvyšuje. Ekonomická technika pro delší vzdálenosti.
Tréninkový ani zdravotní efekt však není také nijak vysoký.

Co je důležité:

Paže natažené blízko podél těla, pravidelné uvolnění úchopu hole v pozici "za zády", postava je vzpřímená, středně dlouhé až dlouhé kroky, práce pažemi a boky - boky se vytáčejí při pohybu paží. Střední tempo, lehký pohyb, pocit jako při tanci.

Fitness technika:

Vysoký vliv na zdraví a kondici. Vysoká kalorická spotřeba, trénink svalů, kladný vliv na opěrnou soustavu. Trénink metabolismu.
Technika je již poměrně složitá a doporučujeme ji provádět pod dohledem kvalifikovaného trenéra.

Popis:

Paže natažené blízko podél těla, vzpřímené držení těla, možný lehký předklon. Práce pažemi a holemi je důsledná, dlouhý švih, dlaně svírají hůl, za zády se rozevřou. Důležitá je veliký rozsah švihu. Obrácená rotace boků proti ramenům. Aktivní chůze rychlé přenášení těžiště. Uvědomujte si odraz přední nohy.

Výkonnostní technika:

Intenzivní trénink celého těla, individuální zaměření na tréninkové schopnosti, rychlý nárůst osobní kondice, potřeba přesné koordinace pohybů, výrazně pozitivní vliv na zdraví.
Velice vysoká intenzita, komplexní pohyby náročné na koordinaci, potřeba zvláštního terénu.
Popis:

Základy vycházejí z Fitness techniky, veliký rozsah pohybů, intenzivní práce s holemi jejímž důsledkem je vypínání svalů na končetinách, delší hole (+5 až 10 cm) pro intenzivnější cvičení, alternativní práce s holemi.

Chůze do kopce:

Paže natažené blízko podél těla, vzpřímené držení těla, paže jsou vždy natažené, střední kroky, čím je kopec příkřejší tím je intenzita vyšší a krok kratší, paže s holemi se při kmitu dostávají nejméně k bokům, tělo v lehkém předklonu, snížená intenzita práce s holemi, střední tempo a frekvence.

Chůze z kopce:

Chůze v křížové koordinaci, vzpřímená pozice lehký záklon, práce s holemi šikmo za zády, podepíráme se holemi, těžiště je vzadu, kroky jsou krátké.
Je možné použít druhý způsob. Oběma holemi se odrážíme současně a na každé zapření provedeme tři krátké kroky.