www.kahuna.cz

Tepová frekvence


Proč měřit tepovou frekvenci:

Tepová frekvence jako jediná vypovídá objektivně o zatížení Vašeho organismu během sportovní aktivity. Není dobré se spoléhat na osobní pocity, které jsou značně subjektivní. Sportovní aktivita by měla být pro organismus přínosem, nikoliv zhoubou. Není proto dobré volit příliš vysoké tempo a druhý den nevstát z postele.

Maximální tepová frekvence a její zóny:

Všechna nastavení optimálních zón pro tu, kterou aktivitu vychází z maximální tepové frekvence. Pokud nechceme absolvovat laboratorní vyšetření poslouží pro stanovení max. TF jednoduchý vzorec: 220 – věk =Max. TF.

Rozvržení zón je potom následující, hodnoty jsou uvedeny v procentech Max TF:
  • 50-60 % zóna nízké intenzity je vhodná pro starší osoby a osoby se zdravotními potížemi.
  • 60-70 % zóna střední intenzity je vhodná pro vysokou kalorickou spotřebu a snižování váhy.
  • 70-80 % zóna vyšší intenzity je vhodná pro rozvoj vytrvalosti a kondice.
  • 80-90 % zóna vysoké intenzity je zónou výkonnostní a doporučujeme ji pouze trénovaným jedincům.

    Klidová tepová frekvence:

    Tato hodnota je nejobjektivnějším faktorem sledování organismu. Jedná se o hodnotu naměřenou ráno po probuzení v absolutním klidu. Sledováním této hodnoty můžeme odhalit nemoc, přetrénovanost a podobně.

    Více informací a srovnání měřičů tepu naleznete na specializované stránce www.sportestery.info.